PROJECTEN VAN 2021

 

VRO IN INDIA

Vanaf 1996 wijdde de Buggenhoutse missionaris Michaël Windey sj (1921-2009) zijn leven aan de allerarmsten in Oost India.  Aanvankelijk was zijn werk vooral gericht op het heropbouwen van dorpen die getroffen waren door overstromingen en cyclonen.  In 1971 stichtte hij de organisatie Village Reconstruction Organisation of VRO.

Met de financiële steun uit Europa heeft VRO tot nu 428 dorpen (21.098 woningen) opgebouwd en ontelbare mannen, vrouwen en kinderen nieuwe kansen geboden.

In 2009 heeft de Indische Jezuïet, Peter Daniël, de taak van Michaël overgenomen.

De Vastenvoettocht steunt in 2021 een project in Nanpur, een dorp in deelstaat Odisha.  In deze kansarme streek ondersteunt VRO  meisjes en jongens met praktijkopleidingen.  Hun slaagkansen op de arbeidsmarkt worden aanzienlijk groter.  Het gaat over elektriciteitsopleiding,  kleermakersopleiding en modeontwerp.  VRO helpt hen ook bij de opstart van een eigen bedrijfje met een renteloze lening.

De verantwoordelijken in Buggenhout zijn : Raf Lambrechts en Ruth Roosen. 

                             Meer info vind je op de website:

                                           www.bivro.org 

installatie naaimachine.jpg
 

VZW KALASI IN CONGO

VZW KALASI geeft reeds 15 jaar steun aan 13 scholen in Congo.  Deze lagere- en secundaire scholen bevinden zich in de provincie Kongo-Central: Lukula, Kidima, Kuimba, Vaku, Luozi, Matadi en worden geleid door Congolese zusters van de congregatie van Gijzegem.  Elk jaar wordt met de Congolese directies afgesproken welke projecten zijn willen realiseren.  Zo is er in het verleden geïnvesteerd in renovatie van klaslokalen, fabricatie schoolmeubilair, elektriciteitsvoorziening via zonnepanelen en generatoren, aankoop en onderhoud van apparatuur zoals computers, printers, beamers, naaimachines.

In 2021 zijn onder meer volgende projecten gepland: watervoorziening in 3 scholen (aanbrengen dakgoten en waterreservoirs), aankoop handboeken en didactische materialen, installatie van een klein labo voor de afdeling Biochemie in Luozi, renovatie en nieuwbouw van klaslokalen maar ook van toiletten en douches voor de internaten enz.

Hier in België zijn steungroepen actief om vooral het onderwijs in Engels en wetenschappen van op afstand te helpen verbeteren.

Jaarlijks wordt een nieuwsbrief verspreid in november. 

De verantwoordelijke in Buggenhout is: Annie Lion.

 

Meer info is te vinden op:             www.kalasi.be

Kalasi.jpg
 

Tanga Basa in Indonesië

De Vastenvoettocht steunt met dit project een weeshuis voor kinderen met een aangeboren hersenletsel of een beperking.

 

Verantwoordelijke in Buggenhout: Marlowis Verest.

tanga basa11 (1).jpg
 

CAPRIOOLKINDEREN IN ETHIOPIË

We zijn volop in voorbereiding om samen met 'education for life' een nieuw project op te starten omtrent straatfamilies.  Mensen die met hun ganse gezin op straat leven.  We willen proberen een safezone uit te bouwen voor deze doelgroep.  Dit is een plaats waar men zich kan komen wassen, medische verzorging vragen, kleren wassen, een kinderopvang enz.  We willen samenwerken met de  gekende 'mobile schools' om kinderen die in de straat leven en geen onderwijs volgen toch via de straatschool kennis te laten maken en zo een opstap creëren vóór ze naar het normale onderwijs kunnen gaan.

Verantwoordelijke in Buggenhout: Griet Van Weyenberg

 
eddy and kids gondar.JPG

 

LOS AMIGOS IN GUATEMALA

'Los Amigos' (De Vrienden)  is een sociaal project dat in Tiquisate, Guatemala, werd opgestart en nog steeds wordt bezield door de in Opdorp geboren zuster Denise Brabant.  

Zij trok meer dan 50 jaar geleden naar het arme en door een dictatuur zwaar beproefde land om er de inheemse bevolking bij te staan met medische zorg en sociale begeleiding.  Na enkele jaren werd, samen met enkele idealistische lokale intellectuelen een coöperatief opgericht. Die leerde de mensen een beetje sparen en leende ook goedkoop geld voor het kopen van zaaigoed.  Deze coöperatief is nu de grootste van Guatemala.  Met de opbrengst werd ook een sociaal woonprogramma opgestart.

Al deze activiteiten lopen door: kinderen krijgen onderwijs, vrouwen leren koken, naaien, weven, kinderverzorging, hygiëne...

Het centrum voor gezondheidszorg werd uitgebouwd en het woonproject bleef groeien.  Los Amigos betaalt de grond, de materialen en de voorzieningen (water, elektriciteit, riolering). 

De toekomstige eigenaars bouwen samen de huisjes.  Wanneer ze er wonen betalen zij stilaan de gemaakte kosten terug.  Er zijn nu al 150 gezinnen die niet meer in krotten moeten wonen.

De verantwoordelijke in Buggenhout: Henri Heymans

IMG_2613.jpeg
 

Steun aan vluchtelingen in Dori, het noorden van Burkina Faso.

Door de aanhoudende aanvallen van gewapende bendes op hun dorpen, zoeken de mensen een veilig onderkomen in de stad.  De plaatselijke contactpersoon, Ali Dicko, helpt vluchtelingen  met voeding en onderdak.

Vorig jaar is met de steun van VVT de renovatie gebeurd van een school in Diabo.  Ook de aankoop en een fotocopieermachine, voedsel en slaapmatjes hebben we  kunnen realiseren.

Verantwoordelijke voor Buggenhout:

Ingrid Van Loon en Natalie Gabriels

972A7028C0BD4D68B9A340A96DD1013B.jpg
 

FUTURO ABERTO IN BRAZILIË 

Futuro Aberto  (Open Toekomst) is gestart in 1980 met dit project ten bate van de kinderen en adolescenten van de armste wijken en favelas van de parochie Bom Jesus.  Ondanks het moeilijk werken door de pandemie zetten wij onze naschoolse werking met de kinderen : "Sopa de Letrinhas" (Soep met letters) : les in computer, schilderen op doek, artisanale werkjes met recycleerbaar materiaal,...

Een ploeg van 20 volwassenen zorgt in beurtrol voor de dagelijkse maaltijden.  

Verantwoordelijke voor Buggenhout: Stefaan Bruylandt

crianca nucleo anos90a.JPG
 

 

 

KATABA IN SENEGAL

eindelijk afgewerkt.jpg
sleuteloverhandiging.jpg

Uiteindelijk zijn we erin geslaagd een kleuterschooltje in Kataba af te werken.  Mede dank zij de Vastenvoettocht zorgden wij voor het nodige meubilair en het eerste didactisch materiaal.

Voor 2021 vragen zij geen steun aan.

Verantwoordelijken voor Buggenhout: Wim en Pol Brusselmans

 

VANAKAM IN INDIA

De vzw VANAKAM blijft actief in India om studenten de nodige studiebeurzen te geven.  Het gaat hier om jonge mensen die genoeg talent hebben om hun studies succesvol af te ronden, maar die financieel niet bij machte zijn om de kosten hiervoor te dragen.  Sinds onze grote bouwprojecten in India zijn afgerond, hebben wij nu een handvol studenten die genieten van deze steun.  Zoals Ceicilia die wordt gesteund via de Vastenvoettocht.

We hebben aan Sister Mary, die de studenten opvolgt, gevraagd om vanaf het komende schooljaar nieuwe kandidaten voor te stellen.  

Verantwoordelijke voor Buggenhout: Luc Van Driessche

Sherley Judith Ceicilia.1.jpg
 

WOLOF IN SENEGAL

Het Wolof is de meest gesproken taal in Senegal.  Het is de taal van de armere bevolking die weinig tot geen school hebben kunnen lopen en het Frans, de officiële taal niet machtig zijn.  

De Vlaamse pater Herman De Vriendt, Scheutist, is de stichter en bezieler van het Wolofproject.  

Het Wolofproject vertaalt belangrijke teksten in het Wolof.  Het project verzorgt ook een wekelijkse eucharistieviering in het Wolof die de arme bevolking in geloof en vreugde verbindt.  Jaarlijks wordt er een cursus Wolof georganiseerd voor missionarissen en ontwikkelingshelpers.

Verantwoordelijke voor Buggenhout: Hendrik Vercauter

Screenshot_20201006_201741_com.huawei.hi
 

INGOBYI IN RWANDA

Een model-groentetuin voor 170 gezinnen in MurundaDit project wordt ondersteund door de Vastenvoettocht

Ingobyi werkt sedert meer dan 10 jaar aan de verbetering van de gezondheidszorg in de streek van MURUNDA.  Een behoorlijke voedingstoestand is onontbeerlijk voor een goede gezondheid.

In een streek waar bijna de helft van de mensen ondervoed is, draait ons voedselproject voor 170 van de armste gezinnen sedert een 4-tal jaar op volle toeren.

Elke groep van 10 gezinnen beschikt op die manier nu al over twee modeltuinen van telkens 50 m².

De mensen worden met behulp van die tuinen aangeleerd hoe ze de opbrengst van groenten op een beperkte oppervlakte kunnen optimaliseren.

In 2021 zouden we graag ELK van onze 170 gezinnen een EIGEN tuin laten aanleggen.  Die gezinnen hebben al een eigen stukje grond om van te leven.  Via de modeltuinen hebben ze geleerd hoe ze de opbrengst van dat lapje grond zouden kunnen verbeteren.

Gans het project kost €8.160.  We zijn ervan overtuigd dat de Vastenvoettocht een belangrijke bijdrage kan leveren.

Meer info: www.voormoederenkind.org

Een getuigenis van enkele Buggenhoutse jongeren die het project hebben bezocht:

Verantwoordelijken in Buggenhout: Ivo Corthouts en Ingrid Keustermans

Ingoby.jpg
 

KARDINAAL TORIBIO IN BOLIVIA

Toribio Ticona Porco werd op 25 april 1937 geboren in Atocha in het departement Polosi van Bolivia.  Hij werkte als schoenpoetser, krantenverkoper, was een metselaar en automonteur.  Hij werd katholiek onder invloed van missionarissen.  Nadat hij als mijnwerker had gewerkt om zijn moeder en jongere broer te onderhouden, studeerde hij filosofie en theologie aan het seminarie in Sucre.  Hij deed verdere studies aan het Centrum Lumen Vitae in Brussel.  Vanuit de ervaring van zijn armoedige en kansloze jeugd en zijn evangelische bewogenheid, wilde hij zich vooral inzetten om jongeren nieuwe kansen te bieden en een betere toekomst te kunnen opbouwen.  Zo was hij ook bekommerd om jongeren minstens één voldoende maaltijd per dag te verschaffen door de bouw en inrichting van eetzalen.

Als erkenning voor zijn inzet werd hij op 28 juni 2018  door paus Franciscus tot kardinaal benoemd. 

Vanuit de Vastenvoettocht steunen wij hem al jaren en één van die refters in Corocoro kreeg de naam 'San Vincente' als dank en verwijzing naar de steun vanuit de Buggenhoutse Zustergemeenschap en  scholen.

Verantwoordelijke in Buggenhout:  André Van Duyse

Toribio Ticona.jpg
 

EKIMANYELO IN CONGO

Regenwaterput juli 2020 (11).jpg

Ekimanyelo vzw ondersteunt het Complexe Scolaire d'Excellence in Lodja, Congo en twee kleinere scholen op 50 km van Lodja.  Het C.S. d'Excellence is een kleuter-, lagere en secundaire school en telt samen 1500 leerlingen.  Kwaliteitsonderwijs is een basisrecht voor iedereen, armoede mag geen uitsluiting betekenen.  Een andere focus is zoveel mogelijk meisjes aan te trekken en ze te laten doorstromen naar het secundair onderwijs.  Want, waar meisjes onderwijs volgen, vergroot hun rol in de gemeenschap en zal de armoede teruggedrongen worden.

In het voorjaar 2020 werd in het C.S. d'Excellence gestart met de bouw van een regenwaterput van 95 m³.  De school beschikt immers niet over water, in tijden van corona geen overbodige luxe...

De waterput moet nog verder afgewerkt worden, er moeten nog dakgoten en leidingen aangebracht worden, wasbakken en (bijkomende) toiletten voorzien worden.

Meer info op: http://home.scarlet.be/ekimanyelo

Verantwoordelijke voor Buggenhout: Lut Van Steen en Karl Bogaert

 

LOÏSE IN BURKINA FASO

Loïse woont samen met haar gezin in Ouagadougou.  Zij is de centrale figuur in haar wijk.  Zij begeleidt een aantal vrouwengroepen die maandelijks samenkomen en hun actuele problemen bespreken.  Dagelijks komen er mensen over de vloer die haar hulp vragen, eten, een goed gesprek, steun.  Zij doet aan sensibilisering via voordrachten en individuele contacten rond aids en verdediging van mensenrechten.  Vanuit haar grote zorg voor en nood aan onderwijs is zij gestart met de bouw van klaslokalen in en rond Ouagadougou, een onmisbaar project in de regio.

Loïse doet met beperkte middelen heel hard haar best.  De Wij blijven haar steunen. 

Verantwoordelijken Buggenhout: Herman en Annie Van Den Berghe-Borms

022_IMG_2895.JPG
 

NATIVITAS IN FLORES, INDONESIË

Flores, één van de 17.508 eilanden van Indonesië.  Een land in ontwikkeling, een ontwikkelingsland.  Flores, eiland als een paradijs, maar met een bevolking in nood, met kinderen in nood.  Marie-Jeanne Colson, een Belgische lerares, woont hier sedert 1974.  Zij probeert door haar werk iets aan de noden van deze kinderen te doen.  Bij aankomst op het eiland bouwt ze samen met de lokale bevolking de organisatie NATIVITAS uit.  De organisatie focust zich bij de start op jonge moeders en hun kindjes.  Het leven op het eiland is moeilijk, tehuizen worden gebouwd waar moeders en kindjes tijdelijk terecht kunnen voor medische zorgen en om op krachten te komen.  Na een verblijf in het tehuis keert het gezin terug naar het dorp.  Ondertussen telt de organisatie 7 tehuizen, een boerderij en houtzagerij.  Meer dan 4000 kinderen verbleven de voorbije jaren voor een korte of langere periode in één van de tehuizen.

Ondertussen geniet Mari-Jeanne van een welverdiend pensioen op Flores en is de organisatie in goede handen bij de lokale medewerkers die de tehuizen laten draaien en kijken welke rol de tehuizen nu nog steeds kunnen spelen op Flores.

Verantwoordelijke in Buggenhout: Karine Van Herreweghe en Annelien Colson

schooltje aan het kindertehuis.JPG
 

BORN IN AFRICA

Born in Afrika is een NGO met als doel de sociale en educatieve ontwikkeling van kinderen in de  Bitou streek, Zuid-Afrika, te stimuleren, zodat ze econonisch onafhankelijke jongvolwassenen kunnen worden.

Born in Afrika voorziet zowel academische en sociale programma's als workshops om levensvaardigheden te oefenen.  Het academische programma legt de nadruk op de educatie van de kinderen uit de townships en verdere studies.  Het sociale programma wordt dan weer vooral geleid door de mentoren die hun leerlingen individueel begeleiden en opvolgen.  Tijdens de lessen in levensvaardigheden proberen wij onze leerlingen bloot te stellen aan het dagelijkse leven buiten hun dagelijkse routine.  Op deze manier wil BIA hun algemene kennis verrijken met belangrijke competenties.

Meer weten ?  www.borninafrica.org

https://www.youtube.com/watch?v=wIBXBSnY7QA

Verantwoordelijke in Buggenhout: Iris Vande Velde

DSC_0519_resized_20210126_103421941.JPG