PROJECTEN VAN 2022

 

VRO IN INDIA

Vanaf 1996 wijdde de Buggenhoutse missionaris Michaël Windey sj (1921-2009) zijn leven aan de allerarmsten in Oost India.  Aanvankelijk was zijn werk vooral gericht op het heropbouwen van dorpen die getroffen waren door overstromingen en cyclonen.  In 1971 stichtte hij de organisatie Village Reconstruction Organisation of VRO.

Met de financiële steun uit Europa heeft VRO tot nu 428 dorpen (21.098 woningen) opgebouwd en ontelbare mannen, vrouwen en kinderen nieuwe kansen geboden.

In 2009 heeft de Indische Jezuïet, Peter Daniël, de taak van Michaël overgenomen.

De Vastenvoettocht steunt in 2022 een project in Nanpur, een dorp in deelstaat Odisha.  In deze kansarme streek ondersteunt VRO  meisjes en jongens met praktijkopleidingen.  Hun slaagkansen op de arbeidsmarkt worden aanzienlijk groter.  Het gaat over elektriciteitsopleiding,  kleermakersopleiding en modeontwerp.  VRO helpt hen ook bij de opstart van een eigen bedrijfje met een renteloze lening.

De verantwoordelijken in Buggenhout zijn : Raf Lambrechts en Ruth Roosen. 

                             Meer info vind je op de website:

                                           www.bivro.org 

installatie naaimachine.jpg
 

VZW KALASI IN CONGO

VZW KALASI geeft reeds 15 jaar steun aan 13 scholen in Congo.  Deze lagere- en secundaire scholen bevinden zich in de provincie Kongo-Central: Lukula, Kidima, Kuimba, Vaku, Luozi, Matadi en worden geleid door Congolese zusters van de congregatie van Gijzegem.  Elk jaar wordt met de Congolese directies afgesproken welke projecten zijn willen realiseren.  Zo is er in het verleden geïnvesteerd in renovatie van klaslokalen, fabricatie schoolmeubilair, elektriciteitsvoorziening via zonnepanelen en generatoren, aankoop en onderhoud van apparatuur zoals computers, printers, beamers, naaimachines.

In 2021 zijn onder meer volgende projecten gepland: watervoorziening in 3 scholen (aanbrengen dakgoten en waterreservoirs), aankoop handboeken en didactische materialen, installatie van een klein labo voor de afdeling Biochemie in Luozi, renovatie en nieuwbouw van klaslokalen maar ook van toiletten en douches voor de internaten enz.

Hier in België zijn steungroepen actief om vooral het onderwijs in Engels en wetenschappen van op afstand te helpen verbeteren.

Jaarlijks wordt een nieuwsbrief verspreid in november. 

De verantwoordelijke in Buggenhout is: Annie Lion.

 

Meer info is te vinden op:             www.kalasi.be

Kalasi.jpg
 

Tanga Basa in Indonesië

De Vastenvoettocht steunt met dit project een weeshuis voor kinderen met een aangeboren hersenletsel of een beperking.

 

Verantwoordelijke in Buggenhout: Marlowis Verest.

tanga basa11 (1).jpg
 

CAPRIOOLKINDEREN IN ETHIOPIË

We zijn volop in voorbereiding om samen met 'education for life' een nieuw project op te starten omtrent straatfamilies.  Mensen die met hun ganse gezin op straat leven.  We willen proberen een safezone uit te bouwen voor deze doelgroep.  Dit is een plaats waar men zich kan komen wassen, medische verzorging vragen, kleren wassen, een kinderopvang enz.  We willen samenwerken met de  gekende 'mobile schools' om kinderen die in de straat leven en geen onderwijs volgen toch via de straatschool kennis te laten maken en zo een opstap creëren vóór ze naar het normale onderwijs kunnen gaan.

Verantwoordelijke in Buggenhout: Griet Van Weyenberg

eddy and kids gondar.JPG
 

 
LOS AMIGOS IN GUATEMALA

'Los Amigos' (De Vrienden)  is een sociaal project dat in Tiquisate, Guatemala, werd opgestart en nog steeds wordt bezield door de in Opdorp geboren zuster Denise Brabant.  

Zij trok meer dan 50 jaar geleden naar het arme en door een dictatuur zwaar beproefde land om er de inheemse bevolking bij te staan met medische zorg en sociale begeleiding.  Na enkele jaren werd, samen met enkele idealistische lokale intellectuelen een coöperatief opgericht. Die leerde de mensen een beetje sparen en leende ook goedkoop geld voor het kopen van zaaigoed.  Deze coöperatief is nu de grootste van Guatemala.  Met de opbrengst werd ook een sociaal woonprogramma opgestart.

Al deze activiteiten lopen door: kinderen krijgen onderwijs, vrouwen leren koken, naaien, weven, kinderverzorging, hygiëne...

Het centrum voor gezondheidszorg werd uitgebouwd en het woonproject bleef groeien.  Los Amigos betaalt de grond, de materialen en de voorzieningen (water, elektriciteit, riolering). 

De toekomstige eigenaars bouwen samen de huisjes.  Wanneer ze er wonen betalen zij stilaan de gemaakte kosten terug.  Er zijn nu al 150 gezinnen die niet meer in krotten moeten wonen.

De verantwoordelijke in Buggenhout: Henri Heymans

IMG_2613.jpeg
 

Bouwen van een waterpomp in Burkina Faso

Het project gaat over het aanleggen van een groentetuin door een groep vrouwen van het dorp Niansogoni in Burkina Faso.

Om kans op slagen te hebben dienen ze te voorzien in water.  De financiële steun van de Vastenvoettocht zou gebruikt worden voor de aanleg van een waterpomp zodat ze steeds over voldoende water kunnen beschikken.  De groenten die zij kweken zorgen voor variatie van hun eigen voedsel en de overschotten worden verkocht op de plaatselijke marktjes.

Verantwoordelijke voor Buggenhout:

Ingrid Van Loon en Natalie Gabriels

IMG_0014.JPG
 

FUTURO ABERTO IN BRAZILIË 

Futuro Aberto  (Open Toekomst) is gestart in 1980 met dit project ten bate van de kinderen en adolescenten van de armste wijken en favelas van de parochie Bom Jesus.  Ondanks het moeilijk werken door de pandemie zetten wij onze naschoolse werking met de kinderen : "Sopa de Letrinhas" (Soep met letters) : les in computer, schilderen op doek, artisanale werkjes met recycleerbaar materiaal,...

Een ploeg van 20 volwassenen zorgt in beurtrol voor de dagelijkse maaltijden.  

Verantwoordelijke voor Buggenhout: Stefaan Bruylandt

crianca nucleo anos90a.JPG
 
Mensen herbergen in Boende, Congo

Velen van ons vandaag waren nog niet geboren toen Buggenhoutse missionarissen, paters en zusters voor de Congolese mensen hun allerbeste beentje voorzetten en zich inzetten voor de gezondheid, vorming en zingeving.

Geen discussie over zwart en blank, wel mensen ondereen, met een groot verlangen naar geluk en welzijn.  Geven en ontvangen, tweemaal gelukkig zijn.  

Ook daartoe werden toen al kapellen en kerkjes gebouwd, intussen al eens vernieuwd, gezien het uitzonderlijk klimaat.  Dat zijn niet enkel gebedshuizen, dat zijn vooral herbergen, plekken van samenkomst en ontmoeting, ja, met God, maar ook met elkaar.  

Met de Vastenvoettocht ondersteunen wij mee het onderhoud van de kleine kerk in Boende in Congo.  Een dak boven het hoofd, tegen zon, hitte en overvloedig water.  Bouw en onderhoud met materieel en materiaal van ginds.

Verantwoordelijke voor Buggenhout: pater Herman Cooreman

DSCN5629.JPG
 

VANAKAM IN INDIA

De vzw VANAKAM blijft actief in India om studenten de nodige studiebeurzen te geven.  Het gaat hier om jonge mensen die genoeg talent hebben om hun studies succesvol af te ronden, maar die financieel niet bij machte zijn om de kosten hiervoor te dragen.  Sinds onze grote bouwprojecten in India zijn afgerond, hebben wij nu een handvol studenten die genieten van deze steun.  Zoals Ceicilia (zie foto)  die wordt gesteund via de Vastenvoettocht.

We hebben aan Sister Mary, die de studenten opvolgt, gevraagd om nieuwe kandidaten voor te stellen.  We steunen nu een tiental meisjes met financiële problemen.  

Verantwoordelijke voor Buggenhout: Luc Van Driessche

Sherley Judith Ceicilia.1.jpg
 

INGOBYI IN RWANDA

Een gaarkeuken voor behoeftige zieken in Murunda, Rwanda

Ingobyi werkt sedert meer dan 10 jaar aan de verbetering van de gezondheidszorg in de streek van MURUNDA.  Een behoorlijke voedingstoestand is onontbeerlijk voor een goede gezondheid.

Nu zijn er elke dag een 25-tal zieken opgenomen die zo arm zijn dat ze de middelen niet hebben om tijdens hun hospitalisatie voedsel aan te kopen.  Speciaal voor hen is 'ons' Sociaal Fonds bedoeld.

De arme zieken ontvangen een dagrantsoen meel en suiker, een ei, aardappelen, groenten en fruit.

Dit Fonds worden o.a. gespijsd met de eieren van 'onze' 30 kippen en met groenten uit 'onze' voorbeeld-moestuin.  (Gefinancierd door de VVT21!).   

Helaas, daarmee blijken de problemen voor velen onder hen niet opgelost: ze hebben geen 'gardemalades' ter beschikking en/of geen geld voor houtskool om hun voedselpakket te bereiden.

Een gaarkeuken voor behoeftige zieken is een duurzame oplossing waar Ingobyi voor kiest.  Een groot project, maar Ingobyi is ongelooflijk gemotiveerd om dit samen te realiseren (kostprijs €50.000)

met steun van o.a. de Vastenvoettocht Buggenhout.

Meer info: www.voormoederenkind.org

Een getuigenis van enkele Buggenhoutse jongeren die het project hebben bezocht: https://youtu.be/yEUBkziDPM

Verantwoordelijken in Buggenhout: Ivo Corthouts en Ingrid Keustermans

 

KARDINAAL TORIBIO IN BOLIVIA

Toribio Ticona Porco werd op 25 april 1937 geboren in Atocha in het departement Polosi van Bolivia.  Hij werkte als schoenpoetser, krantenverkoper, was een metselaar en automonteur.  Hij werd katholiek onder invloed van missionarissen.  Nadat hij als mijnwerker had gewerkt om zijn moeder en jongere broer te onderhouden, studeerde hij filosofie en theologie aan het seminarie in Sucre.  Hij deed verdere studies aan het Centrum Lumen Vitae in Brussel.  Vanuit de ervaring van zijn armoedige en kansloze jeugd en zijn evangelische bewogenheid, wilde hij zich vooral inzetten om jongeren nieuwe kansen te bieden en een betere toekomst te kunnen opbouwen.  Zo was hij ook bekommerd om jongeren minstens één voldoende maaltijd per dag te verschaffen door de bouw en inrichting van eetzalen.

Als erkenning voor zijn inzet werd hij op 28 juni 2018  door paus Franciscus tot kardinaal benoemd. 

Vanuit de Vastenvoettocht steunen wij hem al jaren en één van die refters in Corocoro kreeg de naam 'San Vincente' als dank en verwijzing naar de steun vanuit de Buggenhoutse Zustergemeenschap en  scholen.

Verantwoordelijke in Buggenhout:  André Van Duyse

Toribio Ticona.jpg
 

EKIMANYELO IN CONGO

Ekimanyelo vzw ondersteunt het Complexe Scolaire d'Excellence in Lodja, Congo en twee kleinere scholen op 50 km van Lodja.  Het C.S. d'Excellence is een kleuter-, lagere en secundaire school en telt samen 1800 leerlingen.  Kwaliteitsonderwijs is een basisrecht voor iedereen, armoede mag geen uitsluiting betekenen.  Een andere focus is zoveel mogelijk meisjes aan te trekken en ze te laten doorstromen naar het secundair onderwijs.  Want, waar meisjes onderwijs volgen, vergroot hun rol in de gemeenschap en zal de armoede teruggedrongen worden.

In 2022 wordt een bakstenen omheining aangebracht rond de campus van de kleuter- en lagere school in Lodja.  Zij zal de omheining in bamboe vervangen die de voorbije jaren telkenmale ontmanteld werd door buurtbewoners.

Waarom is deze constructie aangewezen ?  Voorkomen van ongelukken aan de vrij drukke straat, beschermen van didactisch materiaal tegen diefstal en vandalisme, ondersteunen van de nachtwaker.

Op deze manier zijn kinderen veilig op school.  Tegelijkertijd is het een goede oefening voor de leerlingen van de richting 'construction', optie maçonnerie. (secundaire school).

IMG-20211217-WA0153.jpg

Verantwoordelijke voor Buggenhout: Lut Van Steen en Karl Bogaert

 

LOÏSE IN BURKINA FASO

Loïse woont samen met haar gezin in Ouagadougou.  Zij is de centrale figuur in haar wijk.  Zij begeleidt een aantal vrouwengroepen die maandelijks samenkomen en hun actuele problemen bespreken.  Dagelijks komen er mensen over de vloer die haar hulp vragen, eten, een goed gesprek, steun.  Zij doet aan sensibilisering via voordrachten en individuele contacten rond aids en verdediging van mensenrechten.  Vanuit haar grote zorg voor en nood aan onderwijs is zij gestart met de bouw van klaslokalen in en rond Ouagadougou, een onmisbaar project in de regio.

Loïse doet met beperkte middelen heel hard haar best.  De Wij blijven haar steunen. 

Verantwoordelijken Buggenhout: Herman en Annie Van Den Berghe-Borms

022_IMG_2895.JPG